Jak se zajišťuje bezpečnost v průmyslu

Posted in Průmysl.

průmyslové podlahy

Máme pro vás zajímavé informace o bezpečnostním značení průmyslové podlahy a další aspekty bezpečnosti práce na jakémkoliv pracovišti, ovšem hlavně průmyslových výroben.

 Průmyslové podlahy

Jsou dva aspekty bezpečnosti, které se týkají průmyslových podlah a to čisté a upravené podlahy a dále podlahové značení pro lepší logistiku a přehlednost.

Kvalitně opravené podlahy

Průmyslové podlahy jsou pravidelně fyzicky a často také chemicky namáhány a proto udržovat je v kvalitním stavu je důležité. Protože jestli se v betonových podlahách, které se často nacházejí v průmyslových firmách, začnou vytvářet spáry a díry, nejen že hrozí zničení pracovního náčiní a vozíků, ale také není možné tyto spáry kvalitně a pravidelně čistit. Navíc nespravené díry tvoří další a další díry a čím větší budou, tím hůře se budou opravovat.

Značení průmyslových podlah 

Značení podlah je dobré pro lepší orientaci na pracovišti, tudíš větší efektivitu, bezpečnost a čistotu na pracovišti a to je základ každého správného podniku.
Po opravě betonových podlah je vhodné se zamyslet, jestli budeme potřebovat podlahové značení a jestli chceme jej vytvořit pomocí epoxidového nátěru trvale, nebo spíše dočasné řešení pomocí podlahových lepících barevných pásek.

Co můžete podlahovym značením vytvořit 

Vytvořte silničky, přechody a prostor pro chodce obzvláště, pokud máte na pracovišti vysokozdvižné vozíky. Je důležité mít na pracovišti také prostor, který může způsobit škodu na zdraví označený značením podlahovým, nebo nástěným.