Endodoncie

Ošetřování zubních kanálků je dnes možné provádět velmi odborně díky tomu, že se pečlivě studovala endodoncie. Původ slova endodoncie vzniká z řeckého endon tzn. uvnitř a odus tzn. zub. Tato věda se zabývá zubní dření a tkáněmi zubních kořenů. Při poškození zubní dřeně (která obsahuje nervy, krevní cévy a lymfatickou a vazivovou tkáň) nemocí nebo zraněním je endodontická léčba nezbytná pro záchranu zubu. Endodoncie má tři základní cíle:
1. Odstranit zbytky měkkých tkání uvnitř zubu a desinfikovat tvrdé zubní tkáně.
2. Opracovat systém kořenových kanálků, aby bylo možné jej hermeticky uzavřít.
3. Utěsnit prázdný prostor tak, aby v něm neobíhaly tekutiny a nemohly se v něm znovu usídlit mikroorganismy.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit