Proč jsou protipožární dveře nezbytností veřejných i soukromých budov?

Posted in Dům a zahrada.

 

Ať už manuální, či automatické, požární dveře jsou nezbytnou součástí ochrany veřejnosti a zaměstnanců. Jejich pořízení, užívání a kontrola může ovlivnit jejich funkčnost a zachránit budovu před šířením požáru. Na co si dát pozor při provozu dveří a jak zajistit jejich maximální funkčnost najdete v tomto článku.

 

Základní dělení požárních dveří

Právní předpisy pro bezpečnost dělí tento druh dveří na kouřotěsné požární dveře a požární dveře. Kouřotěsné dveře, jak už název napovídá, brání úniku kouře, ale nemusí být nutně protipožární. Základní označení čistě kouřotěsných dveří je SC. 

Následně existují dva typy kouřových a zároveň protipožárních dveří, které se liší způsobem vedení hoření otvory v konstrukci. Tyto typy se značí EI-SC a EW-SC.

Požární dveře bez kouřotěsnící vlastnosti mají tedy označení EI, či EW. Toto označení se nejčastěji vyskytuje na vnitřní straně dveří na kování hned vedle zarážky. 

 

Jaké požadavky musí dobře fungující požární dveře splňovat

Značení, že jsou dveře protipožární, musí být permanentně čitelné a umístěné na tom samém místě ve dveřích. Nejlepší značení požárních dveří je také nad nimi, či přímo na nich, abychom zajistili jejich správné užívání. To vede k dalšímu bodu a to, že požární dveře nesmí zůstávat otevřené, nedovřené, či zatarasené. Dveře se musí pravidelně kontrolovat, protože v případě požáru může i drobná mechanická vada zpomalit evakuaci osob. Zatarasení dveří a udržování je otevřené může vést k poškození samozavíracího mechanismu. 

Uvolněné kliky mohou vypadnout, když se člověk snaží dveře rychle otevřít a samotný samozavírací mechanismus může být v běžném životě otravný, ale je bohužel nezbytný pro správné fungování dveří. Nikdy tedy tento mechanismus nerušte a vždy dveře zavírejte. 

Když si všimnete otevřených protipožárních dveří na veřejném místě, v ideálním případě je zavřete a zkuste najít osobu, která by mohla upozornit někoho zodpovědného za tento provoz. Ve veřejných budovách může něčí lenost znamenat v případě požáru životy mnoha lidí.